Home    Nieuws   Boek over ramen in Lambertuskerk

Boek over ramen in Lambertuskerk

Wie ooit in de St. Lambertuskerk is geweest, zal daar onder de indruk geraakt zijn van de prachtige, gebrandschilderde ramen.

Boek over ramen in Lambertuskerk

Zeker als de zon door het gekleurde glas schijnt, is de betovering compleet. Al die kleuren, die voorstellingen en symbolen hebben ons iets te vertellen…..


Een drietal vrijwilligers van Heemkundekring Vehchele heeft zich daar de afgelopen jaren in verdiept om vervolgens de achtergronden van vele afbeeldingen op papier te zetten. Dit resulteerde in een handzaam boekje dat op 12 september in de St. Lambertuskerk gepresenteerd zal worden. Voor deze publicatie leverde Henk van der Voort prachtige foto’s aan, Wim van Stiphout stelde met zorg de teksten samen over de religieuze voorstellingen en Gerard van Asperen ondersteunde dit alles met adviezen.


De neogotische ramen zijn bijna allemaal ontworpen en gerealiseerd in de periode 1883 - 1895 door het atelier Stalins & Janssens te Antwerpen. Ze bieden een indrukwekkend en representatief overzicht van de afbeeldingen die einde 19e eeuw gebruikelijk waren in veel Rooms Katholieke kerken in Noord-Brabant en daarbuiten. De onderwerpen betreffen de sacramenten van de R.K. Kerk, de thema’s van het rozenkransgebed, waarmee vele andere Bijbelse taferelen zijn verweven, de Voorvaderen van Jezus Christus, de Twaalf Apostelen en het Laatste Oordeel. Ook staat in de spitsboogvensters een aantal levens van heiligen afgebeeld. Daarvan zijn er vier speciaal gewijd aan het leven van de H. Lambertus, de patroonheilige van deze kerk.


In de kleine publicatie, voorzien van een korte inleiding, is een selectie van deze ramen opgenomen met zeer mooie foto’s en een uitvoerige beschrijving van de Bijbelse of godsdienstige achtergronden ervan. Daarnaast is van alle gebrandschilderde ramen in deze kerk een korte opsomming van de detailafbeeldingen gemaakt, zodat het boekje ook als een gids te gebruiken is bij bezichtiging van de ramen.


Te koop
De publicatie is vanaf 14 september te koop bij boekhandel Schellen en
UITpunt Veghel, voor het symbolische bedrag van € 8,00.
De gehele opbrengst hiervan gaat naar het in stand houden van de monumentale Lambertuskerk.

   

De mooiste fiets- en wandelroutes

Ontdek bijzondere plekjes in de omgeving van Veghel te voet of op de fiets!

  Meer informatie »