De regio

Wij zijn Veghel
Veghel is onderdeel van gemeente Meierijstad en staat bekend om verschillende kwaliteiten, zoals karakteristieke dorpen, kronkelende beken, industrie en een levendige cultuur. Veghel is een unieke verbinding tussen de gebieden Maashorst en Groenewoud en ligt als gemeente op de grens van deze twee Provinciale landschappen van allure. Via de A50 en de Zuid-Willemsvaart wordt Veghel ontsloten en staat het in verbinding met gemeenten in de omgeving. Ook via het Duits Lijntje komt deze verbinding tot stand. De Aa als natuurlijke waterweg, die van oudsher al bezoekers trekt voor de handel en industrie, kronkelt als toeristische trekpleister door de gemeente. Op gebied van recreatie en toerisme heeft de gemeente Veghel veel te bieden. Voor ieder wat wils! Hieronder volgt een schets van enkele Parels van Veghel.

Ligging
Veghel als parel in een prachtige omgeving en vormt samen met de Aa, de Zuid-Willemsvaart, de binnenhaven en de omliggende kerkdorpen Erp, Mariaheide, Eerde, Zijtaart, Keldonk en Boerdonk een belangwekkende plaats in de Meierij. Fiets- en wandelroutes en de mogelijkheid om Veghel over water te bereiken leiden de toerist en recreant langs interessante plaatsen. Veghel heeft een binnenhaven met zwaaikom die tot in hartje Veghel reikt. In 2000 werd een passantenhaven geopend.
Historie
In de 17e eeuw nam Veghel al een belangrijke plaats in op het gebied van de handel. Men voerde veel hop uit naar Duitsland en bracht zuivelproducten op de markten van Sint-Oedenrode en 's-Hertogenbosch en naar het gewest Holland. Vee werd het meest verkocht in de Langstraat, voornamelijk in Waalwijk.

De strategische ligging van Veghel aan land- en waterwegen heeft aanzienlijk bijgedragen aan de ontwikkeling van de gemeente. In vroeger eeuwen kan de Aa als scheepvaartweg van enig belang zijn geweest met name voor het vervoer van turf en meststoffen. Het belang van de rivier verviel door de totstandkoming, tussen 1822 en 1826, van de Zuid-Willemsvaart. Toen daarnaast in 1825 het dorp via een één kilometer lange haven met de Zuid-Willemsvaart werd verbonden, vergemakkelijkte dit de aanvoer van bouwmaterialen, steenkolen, hout en dergelijke, waardoor Veghel tot een centrum van verkeer werd. Niet alleen door de aanvoer van allerlei benodigdheden, maar ook voor de afvoer van producten van landbouw en veeteelt, de leerlooierijen, de koren- en oliemolens en de linnenweverijen.

Linnenweverijen
Direct na 1860 bloeiden handel en nijverheid en met name de vlasteelt nam een grote vlucht; er was bijna geen gezin waar geen vlas werd geteeld. Er ontstond ook een drukke boterhandel en een bloeiende handel in gemeste kalveren welke, dankzij de aanwezigheid van de haven, in Oost-Brabant een zeer voorname plaats innam. Het was deze handel die de Veghelaar aan de bijnaam 'kuus' hielp, welke naam nu nog, en vooral in de Carnavalstijd, met ere gedragen wordt.

Monumenten

Op de erfgoedlijst staan vele boerderijen, huizen, kerken en kloosters uit verschillende tijdvakken. Ze zijn de boegbeelden van de rijke historie van de gemeente Veghel. Door de heemkundeverenigingen uit Veghel en Erp wordt de historie bewaard en ontsloten voor belangstellenden. Zowel vanuit de oude gemeente Erp als Veghel is veel informatie beschikbaar over de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van alle kerkdorpen. De huidige parels van de gemeente, maar ook de aanwezige ondernemingscultuur vinden hun oorspong in deze rijke historie. Gelukkig zijn er ook vele fysieke kenmerken uit de tijden van weleer bewaard gebleven.
Natuurgebieden
Veghel heeft naast de beekdalen van Aa en Leijgraaf nog vele andere kleine en grote natuurgebieden. Als voorbeeld kunnen we de bosgebieden het Hurkske, de Roost en de Bulten noemen maar ook de Aa-broeken, Ham-Havelt, ’t Lijnt, Aa-dal, Vlagheide en Duits Lijntje.


Kerken en kloosters
Veghel heeft een rijk verleden als het gaat om Rooms erfgoed. Vele kerken en kloosters sieren de dorpen en nemen je terug in de tijd. Maar niet alleen het katholicisme heeft haar sporen achtergelaten, ook vanuit het Jodendom en vanuit de hervormde kerk zijn nog altijd fraaie gebouwen aanwezig. In het bijzonder de 19e eeuw is bepalend geweest voor de bouw van deze religieuze monumenten. Een tijd die gekenmerkt wordt door een enorme vooruitgang en ontwikkeling binnen de gemeente.

Festivals, evenementen en horeca
Naast de genoemde recreatief-toeristische parels, die een link hebben met cultuurhistorie en natuur, zijn er nog bijzondere parels: een grote verscheidenheid aan festivals, evenementen, diverse restaurantjes en sfeervolle terrassen.
   

De mooiste fiets- en wandelroutes

Ontdek bijzondere plekjes in de omgeving van Veghel te voet of op de fiets!

  Meer informatie »